Cайт УФБ  

Кооперативна навчальна ферма та послуги

МБФ «ДОБРОБУТ ГРОМАД»

Кооперативна навчальна ферма та послуги

Рік: 2018

Бюджет загальний: 1,8 млн. Євро в гривневому еквіваленті

Реципієнти: понад 720 членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – членів Об’єднання кооперативів «Господар»

Кооперативна навчальна ферма.

Кооперативна навчальна ферма зосереджує свої зусилля на досягненні високих показників продуктивності тварин та якості молока, а також на впровадженні нових підходів у виробництві та ефективному використанні сировини та матеріалів. Група консультантів з питань молочного виробництва щомісячно здійснює моніторинг показників продуктивності корів, якості молока й репродуктивної здатності корів та корегує основні операційні процедури в галузі годівлі тварин, догляду за худобою, репродукційних технологій тощо.

Запроваджено  систему оплати праці оперативного персоналу, яка базується на мотиваційних чинниках та залежить від результатів роботи. Більш того:

  •  вироблено більш, ніж 500 тон молока ґатунку екстра; середній річний вихід молока становив близько 8500 кг на корову
  • продуктивність корів на Демо-фермі сягає 26 л на корову - майже вдвічі перевищує середній показник продуктивності корів по Україні
  • ферма постачає молоко лише ґатунку екстра – цей клас є найвищим можливим класом в Україні.  

Діяльність навчального центру кооперативної навчальної ферми.

За період впровадження проекту 773 його члени взяли участь у тренінгах та промозаходах з питань молочного скотарства та створення малих сімейних ферм (СФ). Учасники тренінгів мали можливість здобути практичний досвід щодо створення та організації малих сімейних ферм, ознайомитися з економікою управління молочною фермою та демонстраційними прикладами організації фермерських приміщень, які забезпечують комфортні умови для худоби й таким чином сприяють зростанню її продуктивності.      

Розвиток малих сімейних ферм.

Кооперативна навчальна ферма також стала навчальним центром для членів кооперативів, які цікавляться питаннями реконструкції сімейної ферми, або будівництва сімейної ферми з нуля. Крім того, на кінець 2018 року у семи регіонах України створено 107 СФ, в яких утримується понад 1500 корів. Крім виробництва якісного молока, такі ферми також відіграють роль демонстраційних й навчальних центрів як для проведення тренінгів й обміну досвідом між членами СОК щодо ефективного господарювання малих виробників, так і для ознайомчих візитів влади різних рівнів.

 

Більше інформації про проект Ви знайдете тут.