Cайт УФБ  

«Зелена книга української доброчинності»

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України»

«Зелена книга української доброчинності»

Рік: 2012

Зелена книга української lдоброчинності виходить у світ з 2013 року. Вона складається з двох частин – результатів щорічного національного експертного опитування «Стан розвитку благодійності в Україні» (початок 2012 рік) та моніторингу публічної промоції благодійності у нашій країні. З 2015 року - «Зелена книга української доброчинності».

Ще у 2012 році Асоціація благодійників України започаткувала і презентувала благодійницькій спільноті «Річний звіт про стан розвитку благодійності в Україні», який фактично став документом, що запровадив системний аналіз, своєрідний календарний «зріз» благодійного життя в Україні.

Однак сектор благодійності в Україні, на щастя, не стоїть на місці, він розвивається, динамічно змінюється і, відповідно, необхідно було удосконалити інструменти його ідентифікації, модернізації технології моніторингу і оцінки благодійницьких подій та явищ, визначення трендів та динаміки розвитку. Саме тому виникла об’єктивна потреба трансформації Річного звіту у більш динамічний, більш аналітично насичений документ, який організатори національного експертного опитування визначили як «Зелена книга української доброчинності».

Сьогодні «Зелена книга» – це традиційний продукт Асоціації благодійників, який, з одного боку, поєднує багаторічний досвід створення Річного Звіту про розвиток благодійності, з другого – запровадив інноваційний підхід до формування нового формату публічного аналізу і моніторингу благодійного середовища. У національному експертному опитуванні, яке фактично стало основою «Зеленої книги», беруть участь експерти, які представляють і всеукраїнські, і регіональні благодійні організації, медіа та наукові установи, що дає підстави стверджувати, що це опитування є фахово і територіально репрезентативним, коректно представляє існуючу у середовищі множину суб’єктів благодійності. Важливою тематичною складовою «Зеленої книги» є блок, присвячений моніторингу публічної промоції благодійності в Україні, зокрема результати проведених у поточному році в Україні та за кордоном рейтингів, соціологічних опитувань, конкурсів, благодійних подій та акцій. Ця інформація, викладена системно і за визначеною внутрішньою логікою, є унікальним інформаційним джерелом як для самих благодійних організацій, так і для бенефіціарів благодійної допомоги, для медіа та потенційних партнерів і доброчинців.

 

Виходячи із світового досвіду існування та формування «кольорових книг», під «Зеленою книгою української доброчинності Асоціація благодійників розуміє документ, що містить значний масив інформації щодо аналізу, моніторингу сьогоднішнього стану (у конкретному поточному році) у сфері української благодійності і який має на меті ініціювати громадське обговорення та розпочати процес суспільних консультацій щодо шляхів розвитку благодійності в Україні. У перспективі результатом таких консультацій може стати публікація офіційної Білої книги, у якій матеріали суспільної дискусії будуть узагальнені у формі практичних рекомендацій та пропозицій.

 

За 8 років існування «Зеленої книга» вона стала корисною і для учасників благодійного сектору, і для набувачів допомоги, і для державних інституцій, які співпрацюють з доброчинними організаціями та опікуються соціальними проблемами суспільства. Детальніше про «Зелену книгу української доброчинності» можна прочитати на веб-сайті Асоціації благодійників https://vboabu.org.ua/news/2675.html#more-2675

 

 

 

Більше інформації про проект Ви знайдете тут.