Cайт УФБ  

Аналітичний центр «БлагоУкраїна»

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України»

Рік: 2019

Предметом   діяльності   Аналітичного   центру   «БлагоУкраїна»     є   дослідження проблем розвитку благодійності, волонтерства, соціального підприємництва в Україні, аналіз державної соціальної політики.

Центр аналізує процеси, які відбуваються у благодійному і волонтерському середовищі та надає рекомендації щодо напрямків підвищення ефективності та оптимізації його функціонування,  моніторинг благодійної діяльності та розробка рекомендацій суспільству та органам влади щодо шляхів і механізму розвитку благодійності в Україні.