Cайт УФБ  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний рейтинг благодійників 2019

І. Загальні положення, мета та завдання Рейтингу.

 1. Це Положення визначає порядок організації і проведення Національного рейтингу благодійників 2019 (далі - Рейтинг), засновником якого є Українській форум благодійників (надалі - Організатор).
 2. Рейтинг – це публічний проект, який передбачає добровільне оприлюднення благодійними організаціями фінансових звітів з подальшим формуванням Організатором Рейтингу благодійників по категоріях, визначених у цьому Положенні.
 3. Метою Рейтингу є сприяння розвитку прозорого та підзвітного сектора благодійництва в Україні.
 4. Завданнями Рейтингу є:
  • відзначення на рейтинговій основі усіх благодійників з числа благодійних організацій, які спрямовують власні ресурси на розв'язання актуальних суспільних проблем;
  • стимулювання заповнення представниками благодійних організацій анкети самооцінки прозорості;
  • проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію благодійництва в Україні;
  • інформування широкого кола громадськості про кращі зразки благодійництва в Україні.
 1. Організаційне забезпечення Рейтингу здійснює Українській форум благодійників. У тому числі:
  • розробка робочого плану підготовки та формування Рейтингу;
  • укладення Положення про Національний рейтинг благодійників 2019 року, а також форми анкети для участі у Рейтингу;
  • розробка та впровадження комунікаційної стратегії Рейтингу;
  • збір анкет та доданих до них документів від учасників Рейтингу;
  • визначення та зміна категорій, напрямків та номінацій рейтингування;
  • введення отриманих даних у базу даних Рейтингу та формування Рейтингу за отриманими кількісними показниками;
  • вибіркова перевірка достовірності заповнених учасниками Рейтинга анкет самооцінки прозорості.
 2. Інформація про проведення Рейтингу та його результати разом з показниками розміщується на інтернет-ресурсах Організатора www.ufb.org.ua, https://ufb.org.ua/rating/about а також на сторінці Організатора у соціальній мережі www.facebook.com/UkrForumBlag
 3. Організатор Рейтингу має право вимагати від учасників вилучення неправдивої інформації щодо Рейтингу та його результаті, якщо таку інформацію буде розповсюджено учасниками у засобах масової інформації
 4. Організатор Рейтингу залишає за собою право змінювати це Положення з метою забезпечення найбільш ефективного проведення Рейтингу.

ІІ. Строки, місце та порядок проведення Рейтингу.

 1. Подання анкет (відповідно до п. п. 6, 7 Розділу ІІ цього Положення) учасниками Рейтингу 01 серпня – 30 вересня 2019 року.
 2. Розгляд анкет та формування Рейтингу благодійників 01 жовтня – 31 жовтня 2019 року.
 3. Загальні результати Рейтингу оприлюднюються під час урочистого публічного заходу у місті Києві 01 листопада 2019 року, а також на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua
 4. Участь у Рейтингу можуть брати благодійні організації з кодом ознаки неприбутковості 0036, які надавали  благодійну допомогу для вирішення суспільних проблем у 2018 році.
 5. Не можуть брати участь у Рейтингу:
  • благодійні організації, представники яких пов’язані з Наглядовою Радою Рейтингу;
  • благодійні організації, які не повністю заповнили анкету;
  • благодійні організації, які не додали до заповненої анкети копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік та копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік (з урахуванням дати реєстрації згідно п. 7 розділу ІІ цього Положення);
  • благодійні організації, які не згодні на оприлюднення розміщеної в анкеті та додатках до неї інформації;
  • благодійні організації, які подали  анкету пізніше 30 вересня 2019 року.
 6. Для участі у Рейтингу необхідно заповнити он-лайн анкету, що розміщена на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua/rating.  
 7. Обов’язковими додатками до анкети на участь у Рейтингу є:
  • копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік (з додатком ГД Звіту за наявності) та копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік (з додатком ГД Звіту за наявності);
  • скан-копія квитанції № 2 про прийняття Звіту органами ДФС через систему електронних сервісів (якщо Звіт подавався у паперовому вигляді, квитанція № 2 не потрібна);
  • якщо благодійна організація створена у 2018 році, то подається тільки копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік;
  • копія рішення ДФС за місцем реєстрації благодійної організації про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • скан-копія роздрукованої анкети на участь у Рейтингу з підписом керівника та печаткою благодійної організації;
  • скан-копія документу, що засвідчує дату державної реєстрації учасника (витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру, свідоцтво про державну реєстрацію);
  • скан-копії всіх документів мають бути затверджені печаткою учасника та підписом уповноваженої особи (керівника), що засвідчує, що надані Організатору скан-копії документів співпадають з оригіналами.
 8. Добровільно, за рішенням учасника Рейтингу заповнюється Анкета самооцінки прозорості організації, яка є додатком до цього Положення.
 9. Подані матеріали Організатором не рецензуються і не повертаються.
 10. Організатор перевіряє анкети та додані до них матеріали на відповідність цьому Положенню.
 11. Учасники Рейтингу несуть відповідальність за достовірність поданої інформації та цільове використання коштів, витрачених на благодійність, згідно з діючим законодавством.

ІІІ. Визначення результатів та формування Рейтингу.

 1. В залежності від річного обсягу фінансової благодійної допомоги учасників, Рейтинг складається за чотирма категоріями:
  • до 1 млн. грн. благодійної допомоги за рік;
  • від 1 до 10 млн. грн. благодійної допомоги за рік;
  • від 10 до 100 млн. грн. благодійної допомоги за рік;
  • більше 100 млн. грн. благодійної допомоги на рік
 2. Рейтинг передбачає визначення лідерів за сумою витрачених коштів всередині категорій, визначених в п. 1 Розділу ІІІ цього Положення, у наступних номінаціях:
  • сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році (згідно з рядком 2 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік); 
  • сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році відносно 2017 року (у цій номінації не беруть участь благодійні організації, створені пізніше 31 грудня 2016 року. Сума обраховується як різниця між зменшуваним, зазначеним в рядку 2 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік, та від’ємним, зазначеним в рядку 2 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік);
  • кількість отримувачів адресної благодійної допомоги (бенефіціарів);
 3. Крім рейтингування за номінаціями, відповідно до п. 2 Розділу ІІІ цього Положення, у кожній категорії визначатимуться лідери за сумою витрачених коштів за наступними напрямками:
  • Соціальний захист та соціальні послуги ;
  • Охорона здоров’я;
  • Економічний розвиток;
  • Допомога армії (згідно з рядком 2.4.3 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік);
  • Захист довкілля та тварин;
  • Розвиток територіальних громад;
  • Мистецтво та культура;
  • Розвиток науки та освіти;
  • Спорт та фізична культура.

ІV. Наглядова рада Рейтингу

 1. Наглядова Рада Рейтингу - орган, що здійснює незалежний та неупереджений нагляд за підготовкою та формуванням Рейтингу, виконує презентаційні та контролюючі функції та діє згідно з цим Положенням.
 2. Наглядова Рада формується з числа фізичних осіб - провідних експертів в області економіки, фінансів, соціології, юриспруденції, аудиту та громадської діяльності, які зацікавлені у розвитку прозорого та підзвітного сектору благодійності в Україні.
 3. Кількісний та персональний склад Наглядової Ради визначається та затверджується Організатором.
 4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 5. Повноваження Наглядової Ради:
  • здійснення моніторингу та оцінки діяльності Організатора;
  • здійснення контролю за процесом формування Рейтингу та визначення його результатів;
  • використання власних професійних знань, досвіду та авторитету для розвитку Рейтингу та його популяризації;
  • виключення з Рейтингу заявок від учасників, чия репутація чи діяльність можуть негативно впливати на репутацію Рейтингу чи Організатора.
 6. Члени Наглядової ради мають право:
  • представляти інтереси Рейтингу;
  • брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
  • брати участь в якості спостерігачів у роботі Організатора;
  • брати безпосередню участь у визначенні лідерів в категоріях по напрямках та номінаціях;
  • відмовитися від участі у Наглядовій раді, направивши на ім'я Організатора відповідну заяву.
 7. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом. 

V. Партнер Рейтингу

 1. Метою залучення Партнера Рейтингу є сприяння Організаторові в підтвердженні результатів Рейтингу.
 2. Партнер не може бути членом Наглядової Ради Рейтингу.
 3. Партнер отримує від Організатора зведені таблиці Рейтингу за номінаціями «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році» і «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році відносно 2017 року» та завірені належним чином копії податкової звітності учасників Рейтингу. Результати Рейтингу будуть поділені на чотири категорії відповідно до сум, витрачених на благодійність учасниками протягом 2018 року: до 1 млн. грн., від 1 до 10 млн. грн., від 10 до 100 млн. грн., понад 10 млн. грн.
 4. Партнер на підставі отриманих від Організатора Рейтингу даних, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, порівнює суми, вказані у зведених таблицях Рейтингу, із сумами, вказаними у податковій звітності і повідомляє Організатора про будь-які виявлені відхилення.
 5. Партнер обчислює різницю між сумами, витраченими учасниками Рейтингу протягом 2018 року та 2017 роком на основі сум, зазначених у зведених таблицях Рейтингу, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, та повідомляє про будь-які відхилення.
 6. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році» є учасниками Рейтингу з найбільшою сумою, витраченою на благодійність протягом 2018 року, кожен в своїй категорії, серед учасників, представлених в зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 7. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2018 році відносно 2017 року» є учасниками Рейтингу з найбільшим позитивним показником зміни суми, витраченої на благодійність в 2018 році в порівнянні з 2017 роком, кожен в своїй категорії серед учасників, представлених у зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 8. Відомості та дані, отримані Партнером Рейтингу в результаті його професіональних дій, визначений в п. п. 4-7 Розділу V цього Положення, передаються Організатору у письмовому вигляді.
 9. Перевірка вказаних даних Партнером не є тотожною аудиторській перевірці кожного окремого учасника Рейтингу.

VІ. Партнер Церемонії

 1. З метою організації урочистої Церемонії нагородження учасників Рейтингу Організатор може залучати партнерів на власний розсуд.
 2. Таке залучення має відбуватися з уникненням конфлікту інтересів та бути прозорим для всіх учасників Рейтингу.
 3. Прозорість залучення Партнера Церемонії забезпечується оприлюдненням інформації про Партнера Церемонії на сайті, та ФБ сторінці, Карті благодійності, а також можливість розміщення логотипів Партнера Церемонії на промо-матеріалах Рейтингу.
 4. Партнерство у Церемонії не може бути оплачене жодним чином.