Cайт УФБ  
Затверджено

Директорка УФБ

Поліна Нюхіна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Карту благодійності 1.0 Українського форуму благодійників

І. Загальні положення, мета та завдання Карти благодійності.

 1. Це Положення визначає порядок роботи, наповнення та оновлення онлайн інструменту Карта благодійності 1.0  (Карта 1.0, Карта благодійності), власником якої є Благодійна організація “ Український форум благодійників” (надалі - УФБ, Організатор).
 2. Карта 1.0 – це публічний онлайн проект, який передбачає добровільне оприлюднення благодійними організаціями реєстраційних документів, річних податкових та фінансових звітів та інформації про основні проекти.
 3. Метою Карти 1.0 є зміцнення довіри до сектору благодійності шляхом наповнення онлайн бази прозорих благодійних організацій. 
 4. Завданнями Карти 1.0 є:
  • утримання єдиного онлайн простору з відкритою базою благодійних організацій України
  • стимулювання заповнення представниками благодійних організацій анкети самооцінки прозорості для моніторингу стану прозорості благодійного сектору України;
  • проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію благодійництва в Україні;
  • інформування широкого кола громадськості про кращі зразки благодійництва в Україні.
 1. Організаційне забезпечення процесу роботи, наповнення та оновлення Карти 1.0 здійснює Дирекція УФБ. У тому числі:
  • розробка робочого плану формування та оновлення Карти благодійності, а також форми заявки для внесення даних про благодійну організацію на Карту 1.0 поточного року;
  • розробка та впровадження комунікаційної стратегії Карти 1.0;
  • збір заявок та доданих до них документів від благодійних організацій, їх перевірка;
  • введення отриманих даних у базу даних Карти благодійності;
  • щорічне оновлення Карти благодійності за результатами попереднього року;
  • вибіркова перевірка достовірності заповнених благодійними організаціям анкет самооцінки прозорості.
 2. Інформація про Карту 1.0 разом з наданими благодійними організаціями даними розміщується на інтернет-ресурсах УФБ www.ufb.org.ua, https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-list а також на сторінці УФБ у соціальній мережі www.facebook.com/UkrForumBlag
 3. УФБ має виключне право вимагати від невизначеного кола суб’єктів вилучення неправдивої, недостовірної або іншим чином викривленої інформації щодо Карти 1.0, одночасно з виключним правом вимагати посилання на Карту 1.0, якщо первинна інформація для публікації або відомостей взята з інтернет-ресурсу, що належить УФБ.
 4. УФБ залишає за собою право змінювати це Положення з метою забезпечення найбільш ефективної роботи Карти благодійності.
 5. Це Положення публікується за посиланням https://rating.ufb.org.ua/rating/terms та є обов'язковим для ознайомлення та розуміння усіма користувачами Карти благодійності. 
 6.  Роз’яснення цього Положення надаються в індивідуальному порядку за запитом на електронну адресу info@ufb.org.ua

ІІ. Строки, порядок наповнення та оновлення Карти благодійності 1.0 у 2021 році

 1. Подання заявок від благодійних організацій та супроводжуючих документів (відповідно до п. п. 6, 7, 8 Розділу ІІ цього Положення) на занесення на Карту благодійності 1.0 здійснюється у період: 01 березня – 25 листопада 2021 року.
 2. Розгляд заявок (разом  з доданими документами) та формування контенту для оновлення бази даних  відбувається до 30 числа кожного поточного місяця, починаючи  з березня, закінчуючи листопадом 2021 року.
 3. Оновлена база даних благодійних організацій з оновленими звітами за 2020 рік на Карті благодйності 1.0 кінцево формується та оприлюднюється 30 листопада 2021 року (Щедрий Вівторок).  
 4. Подавати заявки та супровідні документи для розміщення на Карті благодійності можуть виключно благодійні організації з кодом ознаки неприбутковості 0036, які надавали  благодійну допомогу для вирішення суспільних проблем у попередньому звітному році та відзвітували про таку допомогу у Державну податкову службу України .
 5. Не Карті благодійності 1.0 не розміщуються:
  • організації, що не мають коду ознаки неприбутковості 0036;
  • благодійні організації, які не повністю заповнили заявку;
  • благодійні організації, які не додали до заповненої заявки копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік;
  • благодійні організації з відсутністю показників (нульове значення) у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, 
  • благодійні організації, з розбіжністю показників у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік та в заявці учасника Карти 1.0;
  • благодійні організації, які не згодні на оприлюднення розміщеної в заявці та додатках до неї інформації;
  • благодійні організації, що завантажили документи без підпису керівника та печатки організації;
  • благодійні організації, які подали заявку пізніше 25 листопада 2021 року.
  • благодійні організації, які не додали або не повністю додали додатки до заявки у відповідності  з п. 8 розділу ІІ цього Положення. 
  • благодійні організації, які завантажили документи низької якості, яка утруднює зчитування та обробку інформації, що міститься в таких документах. 
 6. Благодійній організації, яка вперше бажає увійти в онлайн-базу Карта благодійності 1.0, необхідно зареєструватися на порталі ufb.org.ua УФБ та заповнити он-лайн заявку за Інтернет-адресою ufb.org.ua/rating 
 7. Благодійній організації, яка в минулому брала участь у проекті УФБ “Національний рейтинг благодійників” та бажає увійти в онлайн-базу Карта благодійності 1.0 у 2021 році, потрібно оновити заявку за Інтернет-адресою ufb.org.ua/rating за вже наявною реєстрацією (пошта та пароль).
 8. Обов’язковими додатками до заявку на розміщення на Карті благодійності 1.0 є:
  • скан-копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік (з додатком ГД Звіту за наявності);
  • скан-копія квитанції № 2 про прийняття Звіту органами ДПС через систему електронних сервісів (якщо Звіт подавався у паперовому вигляді, квитанція № 2 не потрібна);
  • скан-копія Звіту про фінансові результати (форми 2, 2м, 2 мс) за 2020 рік
  • скан-копія балансу (форми 1, 1м, 1мс) за 2020 рік
  • скан-копія рішення ДПС за місцем реєстрації благодійної організації про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • скан-копія роздрукованої заявки для розміщення на Карті благодійності 1.0 з підписом керівника та печаткою благодійної організації;
  • скан-копія документу, що засвідчує дату державної реєстрації благодійної організації (витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру, свідоцтво про державну реєстрацію);
  • скан-копії всіх документів мають бути затверджені печаткою благодійної організації та підписом уповноваженої особи (керівника), що засвідчує, що надані Організатору скан-копії документів співпадають з оригіналами.
 9. Якщо благодійна організація раніше долучала документи, що зазначені у п. 8 розділу ІІ цього Положення (витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру, свідоцтво про державну реєстрацію, копія рішення ДПС за місцем реєстрації благодійної організації про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій), і і ці документи залишилися без змін станом на дату подачі заявки, їх повторне завантаження не потрібне. 
 10. Добровільно, за рішенням благодійної організації заповнюється онлайн Анкета самооцінки прозорості БО.
 11. УФБ не рецензує та не повертає подані матеріали. 
 12. УФБ самостійно перевіряє заявки та додані до них матеріали на відповідність цьому Положенню.
 13. Благодійні організації, що надають дані для розміщення на Карті благодійності 1.0, несуть відповідальність за достовірність поданої інформації та цільове використання коштів, витрачених на благодійність, згідно з діючим законодавством.